söndag 24 april 2011

Han är uppstånden....

Påskdagen, Jesus är uppstånden, ja, Han är verkligen uppstånden.
Bibeln säger:
"Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?"" Joh. 11:25-26

"På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in men fann inte Herren Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro, se, då stod två män i skinande kläder framför dem.

Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken, men de båda männen sade:

"Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er, medan han ännu var i Galileen. Han sade att Människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen."

Då kom de ihåg hans ord.
" Mark.24:1-8


"Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre." Rom. 6:23
Känner du inte Jesus, så skulle jag vilja hjälpa dig att ta första stegen mot en levande relation med Gud, ställa några korta frågor och be en bön tillsammans med dig! Är det du, klicka på denna länk för att komma till frälsningsbön! Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig! / Johan

fredag 22 april 2011

Meredith Andrews: You´re not alone

Långfredag, Jesus älskar dig så mycket att Han dör för dig, för att du skall få leva.
Bibeln säger:
"Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden." Gal. 3:13-14

Lyssna på denna underbart vackra och rogivande musiken, orginalvideon gick inte att dela, det får duga med denna:

Känner du inte Jesus, så skulle jag vilja hjälpa dig att ta första stegen mot en levande relation med Gud, ställa några korta frågor och be en bön tillsammans med dig! Är det du, klicka på denna länk för att komma till frälsningsbön! Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig! / Johan

torsdag 21 april 2011

Aldrig mer ensam...

Skärtorsdag, för Jesus var det en dag av smärta och ångest, Han visste vad som väntade Honom. Men trotts detta så valde Han att gå igenom varje steg, en lärjunge ville hjälpa Jesus med det som han tyckte var en lösning, en mänsklig lösning, våld.
Han högg av en av soldaternas öron, men Jesus valde att göra som Han själv undervisat, att vända andra kinden till, att möta hat med kärlek. Han tog upp soldatens öra och gjorde honom hel igen och soldaten hade åter båda öron på plats.
Nu tänker du kanske att en sådan sak kan inte hända, men jag kan säga att jag med egna ögon sett ben som varit för korta växa ut, eksem som plågat mina händer försvinna, så jag tror med full visshet att Jesus satte tillbaka soldatens öra och gjorde det som nytt.
Skärtorsdagen är den dag då Jesus blev övergiven av dem som var Honom nära, Han blev sviken, men, men, men, Han svek inte dem, och Han svek inte mig, och Han svek inte dig. Han kommer aldrig att svika dig, vi kan lämna Honom och vända Honom ryggen, men Han lämnar aldrig oss, Han sviker aldrig oss, Han vänder oss aldrig ryggen.
Bibeln säger:
"Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand." Ps. 139:5

"Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." Matt. 28:20


Jesus lämnar aldrig dig, Han överger aldrig dig, vänd dig åter till Honom, Han väntar på Dig!!!!
Är det du, klicka på denna länk för att komma till frälsningsbön! Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Bild hämtad från: http://www.fotoakuten.se/albums/userpics/halla_hand.jpg

onsdag 20 april 2011

Finsk Kristen Hårdrock, HB, God has all glory

Hej på er!
Hittade lite finsk kristen hårdrock, det var härligt att be samtidigt som jag lyssnade på denna låt.

Gud välsigne er! / Johan

fredag 15 april 2011

Din andliga vapenrustning; del 8

Detta är sista delen och fortsättningen på del 7 i serien om hur du varje dag kan stå fast och segra emot djävulen, synden och ondskans andemakter.
För att sammanfatta serien kan vi se att den bygger på din och min vandring tillsammans med Gud, på vår relation med Jesus.

1. Att lära känna Jesus.
2. Att vara ren från synd. (Att ta emot förlåtelse och att ge förlåtelse.)
3. Att vara villig att alltid berätta om Jesus.
4. Att läsa Guds ord.
5. Att vaka över våra sinnen, och be om beskydd över dem.
6. Att tala Guds ord i tro på att det är sant.
7. Att ständigt be.

Det har varit en intressant och utmanande resa, där jag själv många gånger känt mig svag. Men jag är övertygad om att om vi lämnar allt till Gud, och själva gör det som krävs så kommer både du och jag att lyckas bekämpa både djävulen, synden och de onda andemakterna.
Vår kamp kommer inte att ta slut här på jorden, vi möter ständigt nya hinder och motsättningar, men om vi vandrar med Gud så möter vi dem aldrig ensamma och inga hinder och omständigheter kommer att kunna besegra oss.

Bibeln säger:

Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: "Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet." Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.” 2 Kor 12:7-10


Om vi går tillbaka till David (i berättelsen om David och Goliat), så tror jag att även han kände sig svag och liten, när han stod framför Goliat som säkert var dubbelt så lång som han själv, och även skräckinjagande och högljudd.
Davids svaghet, blev Guds storhet, för David vandrade fram mot Goliat tillsammans med Gud, David var inte ensam, Gud var på hans sida.

Bibeln säger:

Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss?” Rom 8:31


David gick inte ensam fram för att möta Goliat. Du och jag behöver inte heller vara ensamma när vi möter våra motståndare.
Hade David gått i egen kraft och förlitat sig på Sauls rustning, så hade utgången blivit en helt annan, han hade varit okapabel att vinna. Försöker du och jag att gå vår egen väg istället för den väg som Gud har tänkt för oss så kommer vi inte heller att lyckas.

Bibeln säger:

Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.” Jes. 55:8-11


David litade på Gud, han litade på Guds ord och han litade på bönens kraft. Så måste också du och jag lita på Gud, lita på Guds ord och lita på bönens kraft.

Bibeln säger:

Han (Jesus) svarade:"Därför att ni har så lite tro. Amen säger jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er." Matt. 17:20


Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt."” Matt. 19:26


Så en snabb genomgång:

1. Sanningens bälte/Att lära känna Jesus:
Utan Jesus faller hela ditt skydd bort
2. Rättfärdighetens pansar/Att vila i Gud:
Alla är vi syndare och behöver förlåtelse för vår synd, Jesus förlåter oss vår synd.
När vi blivit förlåtna fylls vi av Guds frid, vi behöver inte längre frukta, vi är frikända från domen.
3. Villighetens skor/Lydnad:
Att alltid vara beredd att dela med sig av vad Gud gjort för dig, att bekänna sin tro på Jesus och att dela med sig av den frid som Gud gett oss.
Berätta om Jesus för dem i din omgivning.
4. Trons sköld/Att tro på Guds löften:
Att tro och lita på att Guds ord är sant. Din tro byggs upp av att höra, läsa och av att meditera (det vill säga, tänka djupt) på Guds ord. Att inte begränsa Gud, utan begränsa djävulen med Guds ord, för djävulen och de onda andemakterna är lögnare och kommer aldrig att stå för sanningen, men sanningen och Guds ord besegrar dem.
5. Frälsningens hjälm/Beskydd över våra sinnen:
Att styra sina tankar, sin tunga, sina öron och sina ögon. Gud vill ge oss beskydd, men vi måste också vara vakna för vad vi tillåter oss själva att se, höra, tala och tänka.

Men de lyssnade inte och aktade inte på mig, säger HERREN.” Sak. 1:4


Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus” 2 Kor 10:3-5


HERRE, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.” Ps. 141:3


Bibeln talar om att vi ska göra våra tankar till lydiga fångar, så att inte fel tankar slår rot i vårt hjärta och kväver Guds ord.

Han sade vidare till dem: "Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då kunna förstå några liknelser alls? Såningsmannen sår ordet.
De vid vägen är de hos vilka ordet sås. Men när de hör det, kommer genast Satan och tar bort ordet som är sått i dem.
De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje, när de hör det. Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer de strax på fall.
Hos andra faller säden bland tistlar. Det är de som har hört ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet, så att det blir utan frukt.
Men de hos vilka säden faller i god jord, det är de som hör ordet och tar emot det och bär frukt, trettiofalt och sextiofalt och hundrafalt."
” Mark. 4:13-20

6. Andens svärd/Guds ord:
Använd nu Guds ord i försvar som sköld och blockering med svärd, men också i attack, mot synden, djävulen, sjukdom mm.
7. Åkallan och Bön:
Avslutningsvis vill jag nämna den sista delen i rustningen Åkallan och bön till Gud.

Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden.” Ef. 6:18


Att ständigt ha Gud i tankarna, att be tyst inom sig, att ibland be högt (även om man är ensam), är viktigt, bibeln understryker detta i Filippibrevet kapitel 4 och vers 6-7

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” Fil. 4:6-7


Vill avsluta ämnet för denna gång med följande bibelord, som även tar mig in på mitt kommande inlägg.

Och det skall ni göra, väl medvetna om tiden, att stunden redan är inne för er att vakna upp ur sömnen. Ty frälsningen är oss nu närmare än då vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.” Rom. 13:11-14


Låt inte synden, djävulen eller de onda andemakterna trycka ner dig, utan tryck istället ner dem, med Guds ord och bön.

Fridens Gud skall snart krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er.” Rom. 16:20


Känner du inte Jesus, så skulle jag vilja hjälpa dig att ta första stegen mot en levande relation med Gud, ställa några korta frågor och be en bön tillsammans med dig! Är det du, klicka på denna länk för att komma till frälsningsbön! Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Läs mer här...
Din andliga vapenrustning 1
Din andliga vapenrustning 2
Din andliga vapenrustning 3
Din andliga vapenrustning 4
Din andliga vapenrustning 5
Din andliga vapenrustning 6
Din andliga vapenrustning 7
Din andliga vapenrustning 8

onsdag 6 april 2011

Internationell bönedag för Afrika.


9 April 2011 har Cfan utlyst en internationell bönedag för Afrika.
Under början av 2011 har stora förändringar ägt rum i Afrika, och förändringarna fortsätter i land efter land med val som står för tröskeln. Läs mer om bönämnen på denna länk som leder till www.bonnke.net
Låt oss förenas i bön för Afrika på denna dag!
Gud välsigne dig! / Johan

fredag 1 april 2011

Din andliga vapenrustning; del 7

Detta är fortsättningen på del 6 i serien om hur du varje dag kan stå fast och segra emot djävulen, synden och ondskans andemakter.

Andens Svärd/Guds ord:
"Tag emot ... Andens svärd som är Guds ord." Ef 6:17

Om vi stannar upp för ett ögonblick och tänker efter, vad menas med att Guds ord är som ett svärd?

Bibeln ger oss ett svar:
"Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars." Hebr 4:12-13

Inget kan döljas för Gud, med ett ord så avslöjas allt i våra liv, vi är nakna inför Gud, Han ser precis vem du och jag är.
För att bli en bärare av Guds ord, Andens Svärd, innebär det att först måste Guds ord träffa oss, både dig och mig. Jag och du måste som vi ser i versen, ta emot Guds ord.
Om vi tar emot Guds ord, så kommer det att döma oss, för Guds ord säger att alla är syndare, alla har vi gjort fel och alla saknar vi Guds härlighet.
"Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, ..." Rom 3:23

Men när vi har insett att Guds ord är sant, när vi har insett att vi är syndare, när vi har insett att vi saknar härligheten ifrån Gud, så får vi bekänna vår synd för Honom och Han är trofast och rättfärdig och förlåter oss vår synd. Han ger oss av sin härlighet, sin strålglans och sin nåd.
"... och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. .... I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus." Rom 3:24-26

Så för att kunna använda Guds ord, Andens svärd så måste vi ta emot det, och när vi har tagit emot det, måste vi hålla fast vid det.
 • Guds ord är sant:

 • Gud kan inte ljuga.
  "Ja, evigt liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat från evighet." Tit. 1:2

  Jesus är själv Sanningen.
  "Jesus sade till honom: "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh.14:6

  Jesus är själv Guds ord.
  "I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. .... Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: "Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig." Av hans fullhet har vi alla fått , nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd." Joh. 1:1-5, 14-18

 • Guds ord förändrar situationer:

 • Jesus står vid Lasarus grav och säger: "Kom ut", och vad händer?
  "När Jesus kom fram, fann han att Lasarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär femton stadier därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit, gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sade till Jesus: "Herre, om du hade varit här, skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om." Jesus sade: "Din bror skall uppstå." Marta svarade: "Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen." Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?" Hon svarade: "Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen."
  Då hon hade sagt detta, gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade till henne: "Mästaren är här och kallar på dig." Så snart hon hörde det, reste hon sig och gick ut till honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar på det ställe där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne, såg att hon hastigt reste sig och gick ut. De följde då efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där.
  När Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom, föll hon ner vid hans fötter och sade till honom: "Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött." När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät, blev han häftigt upprörd och frågade: "Var har ni lagt honom?" De svarade: "Herre, kom och se." Och Jesus grät. Då sade judarna: "Se, hur han älskade honom!" Men några bland dem sade: "Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha hindrat att Lasarus dog?"
  Jesus blev åter häftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sade: "Tag bort stenen!" Den dödes syster Marta sade till honom: "Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen." Jesus sade till henne: "Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?" De tog bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: "Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig, men för att folket som står här skall tro att du har sänt mig bad jag denna bön." När han hade sagt det ropade han med hög röst: "Lasarus, kom ut!" Då kom den döde ut, med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade till dem: "Befria honom och låt honom gå."
  " Joh. 11:17-44

  De löften som vi läser om i bibeln kan vi lita på, för de är sanna.
  Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det. Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud." Joh.14:12-15

  Så även det största löftet av dem alla, löftet om frälsning.
  "Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors - frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna." Kol.1:13-23

 • Tro på Guds ord:

 • Låt inte dina omständigheter besegra dig, utan besegra dina omständigheter med Guds ord, med tron på Guds löften.
  Jag hörde en predikan i helgen, och det som dröjer sig kvar mest av allt är orden.
  Det är inte hur stor din tro är, som spelar någon roll. Det är att du tror. Det räcker med att ha tro så liten, ja så liten som den minsta beståndsdelen i en atom. Bara du inte har otro, bara du inte säger att Gud inte kan, för Gud kan!
  "Ty för Gud är ingenting omöjligt." Luk 1:37

Dagens tips:
Jesus sa till Fariseerna och de laglärda:
"Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader." Joh.8:44

När djävulen kommer med sina lögner, för det gör han, han är en lögnare ända från början, svara då med vad Guds ord säger, svara med sanningen, då måste han fly.
Tänk efter lögnen besegras av sanningen, mörkret måste ge vika för ljuset. Guds ord är sant och det är vårt ljus.
"Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig." Ps. 119:105

Känner du inte Jesus, så skulle jag vilja hjälpa dig att ta första stegen mot en levande relation med Gud, ställa några korta frågor och be en bön tillsammans med dig! Är det du, klicka på denna länk för att komma till frälsningsbön! Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Läs mer här...
Din andliga vapenrustning 1
Din andliga vapenrustning 2
Din andliga vapenrustning 3
Din andliga vapenrustning 4
Din andliga vapenrustning 5
Din andliga vapenrustning 6
Din andliga vapenrustning 7
Din andliga vapenrustning 8
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...