söndag 9 januari 2011

Din andliga vapenrustning; del 1

En ny dag har börjat, nya utmaningar, nya möjligheter, men också nya faror. Detta är första delen i en serie om hur du varje dag kan stå fast och segra emot djävulen, synden och ondskans andemakter.
Den lilla herdepojken David ville stå upp och kämpa emot jätten Goliat som smädade både Israel och Israels Gud. Saul kungen i Israel erbjöd honom att bära sin rustning, men eftersom David inte alls var van vid det, var den alldeles för tung och otymplig för honom. Innan David gick för att möta jätten, böjde han sig ner vid bäcken för att se till att han hade ammunition. David kände sin Gud, och visste att Han var med honom. När han mötte jätten svarade han honom med dessa ord:
"Du kommer mot mig med svärd och spjut och lans, jag kommer mot dig i HERREN Sebaots namn. Han är Gud för Israels här som du har hånat. HERREN skall denna dag överlämna dig i min hand och jag skall slå ner dig och ta huvudet av dig. Jag skall denna dag ge de filisteiska krigarnas döda kroppar åt himlens fåglar och åt jordens vilda djur. Och hela världen skall förstå att Israel har en Gud. Hela denna skara skall förstå att det inte är genom svärd och spjut som HERREN räddar. Striden är HERRENS, och han skall ge er i vår hand."

Bibeln säger så här om utgången av Davids kamp mot Goliat:
"Så övervann David filisteen med slunga och sten och dödade honom utan något svärd i sin hand."

Precis som David, har du och jag en kamp att utkämpa, men till skillnad från honom, inte mot kött och blod, utan mot djävulen, synden och ondskans andemakter, och då behövs inte någon fysisk rustning. Ingen fysisk rustning kan stå emot dem.
Bibeln ger oss däremot en andlig rustning, som inte är tung att bära, men livsviktig för att överleva denna kamp.
Den andliga vapenrustningen

"10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. 19 Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. 20 För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör." Ef. 6:10-20

Detta är första delen i en serie om hur du varje dag kan stå fast och segra emot djävulen, synden och ondskans andemakter.
Känner du inte Jesus, så skulle jag vilja presentera Honom för dig och be tillsammans med dig, klicka på följande länk, den leder till "Frälsningsbön", läs den högt för dig själv, med ditt hjärta, mena det du säger, så tar vi första steget mot en levande relation med Honom. Klicka här. Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan
"Vill du läsa hela texten om David och Goliat i 1 Samuelsboken kapitel 17, klicka här
Läs mer här...
Din andliga vapenrustning 1
Din andliga vapenrustning 2
Din andliga vapenrustning 3
Din andliga vapenrustning 4
Din andliga vapenrustning 5
Din andliga vapenrustning 6
Din andliga vapenrustning 7
Din andliga vapenrustning 8

2 kommentarer:

Tony48 sa...

Ja, vi skulle stå oss rätt tama utan just den rustningen.
Ha ett gott fortsatt år 2011!

Sanningen skall göra dig fri! sa...

Ja, detsamma, var välsignad! / Johan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...