tisdag 30 augusti 2011

Se jag gör allting nytt!!!


"Se, jag gör allting nytt."
Upp. 21:5

Detta är ord tagna ur bibelns sista bok, och i sammanhanget så beskriver versen att Gud gör allt nytt, Han skapar en ny himmel och en ny jord. Detta talar om framtiden, men denna vers talar även till dig och mig idag.
Guds ord till oss är; Jag vill göra ditt liv nytt och fräscht, vill du ta emot det???

Även om det ser mörkt ut, även om inte du ser någon väg ut, även om inte dina tankar förstår eller ens ditt hjärta kan greppa det, så finns det EN som förstår, EN som vet och EN som kan!

"Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det." Jes.55:8-11

"Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN." Jer.29:11-14

Gud välsigne er! / Johan

Några fler bibelord:

"Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit." 2 Kor. 5:17

"Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse." Gal.6:15


lördag 13 augusti 2011

Bön utifrån Jesaja 54

Jag ska jubla av glädje, för jag ska bli en andlig förälder åt många, enligt Ditt ord Gud.
Jag ska utvidga platsen för min boning och spänna ut tältdukarna som jag bor under och jag skall inte hålla igen. Jag ska förlänga mina tältlinor och göra mina tältpinnar fasta och starka.
Jag ska utbreda mig åt både höger och vänster. Mina avkomlingar ska ta hedningarnas länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer.
Jag ska inte frukta eller komma på skam, inte vara blyg för jag kommer inte att bli förödmjukad av dig Jesus.
Jag skall glömma min ungdoms skam och mitt änkestånds förakt skall jag inte mer komma ihåg. Ty den som har skapat mig är min man, Herren Sebaot är Ditt namn. Israels Helige är min Återlösare, Du som har förlåtit mig min synd, Du som kallas hela jordens Gud.
Som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallades jag av Herren, som en förskjuten ungdomshustru, säger Du Gud.
Ett litet ögonblick övergav Du mig, men i stor barmhärtighet vill Du Gud, på nytt samla mig.
Då Din vrede välde fram, dolde Du ett ögonblick Ditt ansikte för mig, men med evig nåd vill Du nu förbarma Dig över mig, enligt Ditt ord, min Återlösare.
Förlåt mig Gud!
Jag tror att Du dog för mig Jesus, och jag tror att Du har förlåtit mig min synd. Jag tror att du uppstod och att du lever idag. Jag tror att du skall komma igen!
Du skall göra som vid Noas flod. Liksom Du svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär Du nu att inte mer vredgas på mig eller bestraffa mig.
Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall Din nåd Gud inte vika från mig och Ditt fridsförbund inte vackla, enligt Ditt ord, min Förbarmare.
Jag som är så arm och har blivit hemsökt av så många stormar utan att få någon tröst, med blyglans skall Du nu mura mina stenar och ge mig grundvalar av safirer. Du skall göra mina tinnar av rubiner, och mina portar av karbunklar och hela min ringmur av ädla stenar. Du ska omsluta mig på alla sidor och hålla mig i Din hand.
Mina barn skall alla bli Dina lärjungar min Herre och min Gud, och deras frid skall vara stor. I rättfärdighet skall jag bli befäst. Förtryck skall vara fjärran ifrån mig, jag har ingenting att frukta. Förskräckelsen skall vara borta, den skall inte komma mig nära. Om man sammangaddar sig emot mig, kommer det ingalunda från Dig Gud. De som sammangaddar sig mot mig skall falla för mig, för du är med mig min Herre och min Gud.
Se Du skapar smeden, som blåser upp kolelden och formar ett vapen genom sitt arbete. Du skapar också fördärvaren som förstör. Inget vapen som smids mot mig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot mig skall Du i domen döma skyldig. Detta är min arvedel, eftersom att jag är Herrens tjänare, och min rättfärdighet kommer från dig, enligt Ditt ord, min Herre och min Gud.
I Jesu namn Amen.

Gud välsigne dig! / Johan

torsdag 4 augusti 2011

Matt Redman, 10000 reasons

Ett litet livstecken, en underbar skiva lyssna på titelspåret.
Matt Redman, från skivan 10000 Reasons, riktigt bra skiva, rekommenderas.

Gud välsigne dig! / Johan
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...