lördag 13 augusti 2011

Bön utifrån Jesaja 54

Jag ska jubla av glädje, för jag ska bli en andlig förälder åt många, enligt Ditt ord Gud.
Jag ska utvidga platsen för min boning och spänna ut tältdukarna som jag bor under och jag skall inte hålla igen. Jag ska förlänga mina tältlinor och göra mina tältpinnar fasta och starka.
Jag ska utbreda mig åt både höger och vänster. Mina avkomlingar ska ta hedningarnas länder i besittning och på nytt befolka ödelagda städer.
Jag ska inte frukta eller komma på skam, inte vara blyg för jag kommer inte att bli förödmjukad av dig Jesus.
Jag skall glömma min ungdoms skam och mitt änkestånds förakt skall jag inte mer komma ihåg. Ty den som har skapat mig är min man, Herren Sebaot är Ditt namn. Israels Helige är min Återlösare, Du som har förlåtit mig min synd, Du som kallas hela jordens Gud.
Som en övergiven kvinna i hjärtesorg kallades jag av Herren, som en förskjuten ungdomshustru, säger Du Gud.
Ett litet ögonblick övergav Du mig, men i stor barmhärtighet vill Du Gud, på nytt samla mig.
Då Din vrede välde fram, dolde Du ett ögonblick Ditt ansikte för mig, men med evig nåd vill Du nu förbarma Dig över mig, enligt Ditt ord, min Återlösare.
Förlåt mig Gud!
Jag tror att Du dog för mig Jesus, och jag tror att Du har förlåtit mig min synd. Jag tror att du uppstod och att du lever idag. Jag tror att du skall komma igen!
Du skall göra som vid Noas flod. Liksom Du svor att Noas flod inte mer skulle komma över jorden, så svär Du nu att inte mer vredgas på mig eller bestraffa mig.
Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall Din nåd Gud inte vika från mig och Ditt fridsförbund inte vackla, enligt Ditt ord, min Förbarmare.
Jag som är så arm och har blivit hemsökt av så många stormar utan att få någon tröst, med blyglans skall Du nu mura mina stenar och ge mig grundvalar av safirer. Du skall göra mina tinnar av rubiner, och mina portar av karbunklar och hela min ringmur av ädla stenar. Du ska omsluta mig på alla sidor och hålla mig i Din hand.
Mina barn skall alla bli Dina lärjungar min Herre och min Gud, och deras frid skall vara stor. I rättfärdighet skall jag bli befäst. Förtryck skall vara fjärran ifrån mig, jag har ingenting att frukta. Förskräckelsen skall vara borta, den skall inte komma mig nära. Om man sammangaddar sig emot mig, kommer det ingalunda från Dig Gud. De som sammangaddar sig mot mig skall falla för mig, för du är med mig min Herre och min Gud.
Se Du skapar smeden, som blåser upp kolelden och formar ett vapen genom sitt arbete. Du skapar också fördärvaren som förstör. Inget vapen som smids mot mig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot mig skall Du i domen döma skyldig. Detta är min arvedel, eftersom att jag är Herrens tjänare, och min rättfärdighet kommer från dig, enligt Ditt ord, min Herre och min Gud.
I Jesu namn Amen.

Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...