onsdag 19 maj 2010

Vad är tungotal?

Tungotal är ett språk som oftast bara Gud förstår, det är till för att bygga upp dig själv. För mig är det en bekräftelse på att Gud har fyllt mig med den Helige Ande.
Tungotalet fungerar på olika sätt;
  1. Som ett hemligt bönespråk.

  2. Tungotalet är ett bönespråk, som når direkt till Gud, när vi inte vet hur vi ska be, kan vi be i tungor, den Helige Ande vet hur vi bör be!
  3. Det finns tungotal som går att uttyda.

  4. Precis som jordiska språk kan tolkas, så finns det en gåva att uttyda tungotal, när tungotal uttyds är det profetiska tilltal till oss. Dessa tilltal ska precis som alla profetsior och predikningar prövas mot Guds ord, bibeln. Stämmer inte det som sägs med bibeln, kommer det inte från Gud.
  5. Det finns tungotal där den som talar i tungor, vid vissa tillfällen kan tala ett jordiskt språk som han själv inte förstår, men den som hör förstår varenda ord.

  6. Bibeln visar starkt på denna sorts tungotal då de samlade fylldes av den Helige Ande och började tala främmande språk, alla som var i Jerusalem vid den tiden, kunde höra det predikas om Jesus på sina egna språk, och de var alla förundrade. Apg.2

Tungotalet är till för alla, Gud har lovat att om vi ber om den Helige Ande, så kommer vi inte att få något annat, för Gud är god.
"Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda." Rom.12:21
Jag ger inte upp, gör inte du det heller. Vill fortsätta att uppmana dig att söka Gud och att be Honom om att bli fylld av den Helige Ande, jag ber med dig, låt oss söka Gud för att få uppleva mer av Honom, Han har lovat att svara oss!
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...