onsdag 5 maj 2010

Syndens makt

Rubriken på dagens inlägg, talar om att synden har makt, och det har den.
Synden har makt att binda oss, synden har makt att skilja oss från Gud, synden har makt att stjäla ditt liv.
Låter detta obekvämt eller olustigt, sluta inte att läsa, det kommer en förändring.
Jesus säger så här om den Helige Ande;
"Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig, om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, om dom, ty denna världens furste är dömd." Joh.16:8-11
I dessa versar beskrivs syndens egentliga innebörd, att inte tro på Jesus.
Tror vi inte på Jesus har vi inte fått förlåtelse, har vi inte fått förlåtelse så känner vi inte Honom, känner vi inte Jesus så har vi inte fått förlåtelse, därför att vi inte tror på Honom!
Och så kan vi hålla på att gå runt, runt, runt, bundna av vår synd.
Vi lever under syndens makt.
Men när vi en gång har lärt känna Honom och har fått förlåtelse, skall vi då fortsätta att leva under syndens makt?
"Vad skall vi nu säga? Skall vi fortsätta att synda för att nåden skall bli större? Nej, visst inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den?" Rom.6:1-2
Bibeln talar klart och tydligt om att vi skall lämna syndens väg. Gör vi inte det så kommer synden att fortsätta att ha makt över oss! För att svara på din fråga, så visst kan alla som känner Jesus synda, men känner du Jesus så vill du inte synda, du vill leva utan synd, och du strävar efter det. Ja, vi kan misslyckas i vår strävan, men då finns det förlåtelse.
"Hur är det alltså? Skall vi synda, eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Naturligtvis inte!" Rom.6:15
"Ty så länge vi behärskades av vår onda natur, var de syndiga begär som väcktes till liv genom lagen verksamma i våra lemmar, så att vi bar frukt åt döden." Rom.7:5
Så länge som synden har makt över oss, så kommer den att styra oss. Synden gör dig svag, synden ger dig rädsla och fruktan, synden leder till döden.
Visst vill du leva ett liv som behagar Gud!?
"De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud." Rom.8:8
Det är här som de riktigt glada nyheterna kommer in. Jesus vann seger över synden när Han dog på korset för snart 2000 år sedan.
"I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt." Ef.1:7-8
Syndens makt är krossad, Jesus har vunnit seger, Han har ett liv i frihet för dig!
"Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre." Rom.6:23
Jesus har makt att frigöra dig, Jesus har makt att förena dig med Gud, Jesus har makt att ge dig liv.
Vill idag ytterligare en gång uppmana dig att söka Gud, att leva nära Honom, att lägga ner ditt liv inför Honom. Oavsett om det är första gången du ber eller om du misslyckats på något område och behöver komma tillbaka till Jesus, så uppmanar jag dig att klicka på följande länk.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...