fredag 7 maj 2010

Skramlande kastruller och tomma lådor

Det finns alltid en risk med att tycka att man har all vishet. Gud är alltid större än våra tankar och drömmar.
Gud spränger gränser, Han förenar människor, Han kommer med frid.
"Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud." 1Kor. 1:18-19
Den som tror sig vara vis, är han kanske inte så vis, är det mest som skramlande kastruller och tomma lådor.
"Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet, och vidare: Herren känner de visas tankar och vet att de är tomma. Därför skall ingen berömma sig av människor, eftersom allting är ert, det må vara Paulus, Apollos eller Kefas, det må vara världen, liv eller död, nutid eller framtid. Allting är ert. Men själva tillhör ni Kristus, och Kristus tillhör Gud." 1Kor.1:19-23
Låt oss ha vår vishet i Gud, Han är visheten.
"Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden." HERREN Sebaot är med oss, Jakobs Gud är vår borg.
Sela.
" Ps.46:11-12
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud är god, Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...