lördag 15 maj 2010

Andens gåvor

De nådegåvor eller Andens gåvor som bibeln talar om är just gåvor. De är inget man förtjänar utan ges fritt, bibeln talar om att vi ska sträva efter dem. Precis som att de är fria, ska de också användas fritt, till uppbyggelse och hjälp åt andra.
Jesus säger så här;
"Det ni har fått som gåva, ge det som gåva." Matt.10:8
Bibeln visar på ett exempel där en man vid namn Simon försöker köpa gåvorna.
"När Simon såg att Anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar och sade:
"Ge också mig denna kraft, så att den jag lägger händerna på får den helige Ande."
Petrus sade till honom:
"Till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske skall han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band."
Simon svarade: "Be ni för mig till Herren, så att inget av det ni har sagt kommer över mig."
" Apg.8:18-24
Nej, Guds gåvor går inte att köpa, man måste ta emot dem som gåvor och även vårda dem som gåvor.
"Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en." 1Kor.12:11
Så, jag vill precis som igår och dagen innan det uppmana dig att be Gud om att bli fylld av den Helige Ande, be om det igen, och igen, ge inte upp, Gud har lovat att Han skall svara dig.
Då skall du få kraft att gå!
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...