torsdag 27 maj 2010

Låt oss älska!

Älskade bröder och systrar i Herren!
Syskonkärleken som troende har, kommer ifrån att Gud först har älskat oss. Det är p.g.a. den kärlek som Han har gett oss, som vi kan älska varandra.
"Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek.
Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.
Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder.
Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud.
Om vi älskar varandra förblir Gud i oss, och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin Ande. Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare.
Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den.
Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. I detta har kärleken nått sitt mål hos oss:
att vi är frimodiga på domens dag.
Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken.
Vi älskar därför att han först har älskat oss.
Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett.
Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder.
" 1Joh.4:7-21

Precis som vi kan läsa i versen så kan man se att, om vi lever nära Gud, så kommer kärleken till våra bröder och systrar i Herren att överbrygga det som skiljer oss åt. För Gud är kärleken och den som lever nära Honom älskar, för att Gud redan älskar ALLA.
Detta understryker Jesus i sitt svar till en skriftlärd i Markus evangelium;
"Vilket är det största av alla buden?" Jesus svarade: "Det största är detta: Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en, och du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta: Du skall älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa." Mark.12:29-31

Att älska varandra är inget krav, det blir en självklarhet, detta visar Jesus när Han innan den sista måltiden med lärjungarna tvättar deras fötter. Och efter att Han gjort det ger Han dem följande uppmaning;
"Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar." Joh.13:34-35

Vi ska älska varandra på samma sätt som Jesus älskar oss.
"...det är inte något nytt bud jag här ger dig utan det som vi har haft från början - jag ber: låt oss älska varandra. Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken." 2Joh.1:5-6

Så sammanfattningsvis;
Lev nära Gud, så kommer kärleken att överflöda i ditt liv. Gud är kärlek, och den som älskar Gud älskar också dem som Han älskar.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...