fredag 9 april 2010

Guds namn #11

Jehova M´Kaddesh - Jag är den Jag är den som helgar dig.
Vad säger Guds namn dig idag, sanningen att Gud gör dig fri från synd.
"Ni skall helga er och vara heliga, ty jag är HERREN, er Gud. Ni skall hålla mina bud och följa dem. Jag är HERREN, som helgar er." 3Mos 20:7-8
"Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren." Hebr.12:14
"Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren." 1Kor.1:30-31
"Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse." 1Thess.4:7
"Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem. En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han måste inte som dessa överstepräster bära fram offer, en dag varje år, först för sina egna synder och sedan för folkets. Detta gjorde han en gång för alla, när han offrade sig själv." Hebr. 7:25-27
Att Gud vill helga oss innebär att Han vill göra oss fria från synd, för utan att vi är fria från synd kan vi inte ha gemenskap med Gud. Därför uppmanar jag dig idag att söka Gud som den som helgar dig.
Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...