måndag 22 februari 2010

Stå upp och var ljus!

Mörkret slöt sig fortfarande som en snäcka om allt, det var svårt att urskilja om något rörde sig, det enda man kunde höra var tystnaden. Sakta var det som om snäckan öppnade sig och de första små svaga strålarna av ljus började leta sig in. Genast fick mörkret kapitulera och erkänna sig besegrat, för visst är det väl så att när ljuset skiner vinner det alltid över mörkret.
"Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det." Joh.1:5
Låt oss hålla oss till sanningen och ljuset, då kommer det mörker som så försöker att äta upp oss att ge vika. Sanningen är den att ju starkare ljus, desto mindre mörker.
"Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud." Joh.3:19-21
Bibeln uppmanar oss att vi ska vara ljus, Jesus vill lysa genom oss. Då kan du och jag få vara med att sprida ljus och skingra mörkret.
"Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig." Jes.60:1-2
Hur skall jag då bli ett ljus som kan lysa upp mörkret?
"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria." Joh.8:31-32
Att läsa bibeln och att be är nyckeln till att mörkret ger vika, och ljuset tar över. Guds ord (bibeln) kan ge råd för alla situationer, och bön i överensstämmelse med Guds ord (bibeln) kan förändra dem.
Känner du inte Jesus och längtar efter att få lära känna Honom eller du kanske behöver lära känna Honom på nytt, klicka på länken här, den leder till "Frälsningsbön", läs den med ditt hjärta, den kommer att hjälpa dig närmare Honom. Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig / Johan

Gud säger till dig:
Ge inte upp, låt inte ditt ljus slockna, låt inte glöden i ditt hjärta helt försvinna, har den gjort det låt mig tända den på nytt!!!!

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...