söndag 7 februari 2010

Uppåt, neråt, oss emellan!

Se på korset det går uppifrån och ner, från en sida till nästa.
Jesus försonade oss med Gud, det är den delen av korset som går uppifrån och ner.

Jesus försonade även oss människor med varandra, det är den delen av korset som går från sida till sida.

Bibeln talar om att Jesus har förlåtit oss och försonat oss med Gud. Guds plan och grundtanke med oss var att vi skulle leva i frid och gemenskap med Honom, den var också att vi människor skulle leva i frid, fred och broderlig/systerlig gemenskap med varandra.
Bibeln säger:
"Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra." Kol.3:13
Den säger även:
"Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser." Matt. 6:14-15
Den spetsar till det hela genom att säga att för att vi ska kunna leva i frid med Gud, måste vi leva i frid med varandra. För att bli förlåtna, måste även vi förlåta varandra. Allvarliga ord som kräver eftertanke och självransakan:
"Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna, tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder." Matt.18:33-35
Bibeln talar på många ställen om den stora kärlek och nåd som Gud visar oss:
"Barmhärtig och nådig är HERREN, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar.
Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara från oss." Ps.103:8-12
Jag önskar att du skulle få uppleva den kraft som Guds kärlek ger, kraften den ger till att förlåta det som vi inte kan förlåta.
Hur kan det vara möjligt? Svaret är enkelt, därför att Gud redan har förlåtit, be en enkel och ärlig bön med din mun och med ditt hjärta: "Jesus, tack för att du har förlåtit mig min synd, hjälp mig att förlåta dem som jag inte kan förlåta! Amen" Har du ännu inte tagit emot Jesus som din Herre och frälsare, vill jag gärna hjälpa dig.
Länken här den leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta så kommer Guds kraft att börja verka i ditt liv, till förändring. Jesus älskar dig, Han är den som förlåter dig och hjälper dig att förlåta!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...