onsdag 23 juni 2010

Vårt land och dess politiska ledare

Följande text är tagen från "10 dagar av bön" av Cfan.eu
"Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus." 1Tess.5:17-18
Fredag 25/6-2010
För att avsluta vår bönekampanj vill vi också be för våra nationer - Tyskland, Österrike, Schweiz (Sverige, Finland, Danmark) eller varhelst vi bor. Guds ord instruerar oss att be för våra ledare och att välsigna dem.
Genom våra böner vill Gud trycka tillbaka mörkret i våra nationer.
Han vill låta sin helande nåd flöda över nationerna med vågor av väckelse och frälsning.
Han har inte slutat arbeta med våra länder ännu. Vad Han gör i Afrika, fjärran Östern och Sydamerika kan Han också göra här bland oss - och Han vill göra det.
Har vi ofta sagt att vårt land är "hård mark för evangeliet"?
Det är tid för att öppet erkänna att den säd som såtts i jorden i vårt land under generationer har växt och snart kommer att vara redo för skörd. Herren säger till oss att lyfta vår blick och se att fälten vitnat till skörd. Europa skall bli frälst - hela jorden kommer att fyllas med Herrens ära såsom vatten fyller haven.
Låt oss tro att det bästa som Gud har för vår nation fortfarande står att se ... vi stiger in i ovanliga tider, tiden innan vår Herre återkommer!
Bönämnen:
Vi ber att ...
  • vi skall fortsätta att innerligt be för vårt lands politiska ledare - både nationella och kommunala.
  • Herren skall lägga en bönebörda på oss som vi troget kan be för.
  • vi skall tala i tro och proklamera goda saker över vårt land..
  • evangeliet skall proklameras med auktoritet över landet och att mäktiga tecken och under skall följa..
  • vårt land skall anta positionen att stå tillsammans med Israel.
  • nationerna skall röras av ett andligt uppvaknande, som kommer att fylla kristna och sända ut väckelsevågor.
  • vi skall vara bland de människor som förändrar vår nation.
  • att vårt land skall bli helat och att Jesu namn skall äras överallt.

Jag uppmanar dig att vara med och be under dessa dagar.
Vill du ha hjälp i bön kan du skicka in dina bönämnen och delta i denna böneperiod på denna länk.
Känner du inte Jesus, så har du möjligheten att börja göra det idag. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att söka Gud. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne er! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...