tisdag 31 augusti 2010

Psaltaren 61

"Gud, hör mitt rop, lyssna till min bön! Från jordens ände ropar jag till dig, ty mitt hjärta försmäktar.
För mig upp på en klippa som är högre än jag. Ty du är min tillflykt, ett starkt torn mot fienden. Låt mig bo i ditt tält för evigt och ta min tillflykt under dina vingars skugga. Sela.
Du, Gud, hör mina löften, du ger mig det arv som tillhör dem som fruktar ditt namn. Du förökar kungens dagar, hans år skall vara från släkte till släkte. Han skall sitta på sin tron inför Gud för evigt. Låt din nåd och sanning bevara honom. Då skall jag alltid lovsjunga ditt namn och infria mina löften dag efter dag."
Ps.61

Sanningen är den, att den som tror på Gud, den som tror på Jesus, han/hon har del av det himmelska arvet, han/hon har här och nu tillgång till den himmelska världens alla välsignelser. Vad som krävs är att du tror på bibelns sanningar, att du ber om dem och att du håller fast vid dem, ja, du kan till och med kräva dem. Djävulen och hans demoner, dina fiender, försöker hela tiden att stjäla, slakta och förgöra, de kommer att göra allt som står i deras makt, för att inte du skall få fatt i det som Gud har för dig.
Därför säger bibeln:
"Varifrån kommer strider och tvister ibland er? Kommer de inte från begären, som för krig i era lemmar? Ni vill ha men får inget, ni dödar och är ivrare men kan inte vinna något. Ni kämpar och strider men har inget, därför att ni inte ber. Ni ber men får inget, därför att ni ber illa - för att slösa bort allt på njutningar. Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när Skriften säger: "Avundsjukt längtar den Ande som han har låtit bo i oss?" Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna. Klaga, sörj och gråt. Låt ert skratt vändas i sorg och er glädje i bedrövelse. Ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er."Jak.4:1-10

UNDERORDNA ER DÄRFÖR GUD.
Hur underordnar jag mig Gud?
Genom att tro på sanningarna i bibeln, de är Guds ord!
STÅ EMOT DJÄVULEN, OCH HAN SKALL FLY BORT FRÅN ER.
Hur står jag emot djävulen så att han flyr bort från mig?
Genom att be i enlighet med sanningarna i Guds ord, som du tror på. Genom att proklamera att det som bibeln säger är sant och att inte ge efter för hur omständigheterna ser ut.
Ta t.ex. det tillfället när Jesus gav mat åt 4000 i Matt.15:32-39 eller Mark.8:1-9, skulle Jesus sett på omständigheterna och inte på Guds löften, så hade Han inte kunnat ge denna stora skara mat med "Sju bröd och några små fiskar".
Det finns fler exempel, men jag vill avsluta här för idag!
Glöm inte bort att:
"Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön." Jak.5:16
Rätt färdig blir man om man ber Jesus om förlåtelse för sin synd, jag vill idag ge dig möjligheten att sträcka dig mot Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), så tar du första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...