lördag 25 december 2010

Ett paket med evangelium!

En kort julhälsning, en tanke jag vill dela med dig!
"I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
"Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag."
När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta."
" Luk.2:8-15

Guds ängel stod framför dem, varför då, jo för att komma med evangelium. Evangelium är ett glatt budskap, goda nyheter.
Vad är det glada budskapet, vad är de goda nyheterna?
"Idag har en frälsare blivit född åt er"
De glada nyheterna är att det inte finns någon fördömelse över dem som tror på Jesus Kristus. (Rom. 8:1)
Gud sände inte sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom Honom. (Joh.3:16-17)
Valet som du och jag står inför är:
Vill jag ta emot julens glada budskap om räddning?
Eller väljer jag att inte ta emot?
Ja, gåvan är din, du kan välja att öppna paketet, och ta emot Jesus som din frälsare, eller du kan låta paketen stå, och när du ser på det ser det så fint ut att det är synd att öppna det, tänk om det är en illussion, eller så kan du kasta bort det, det är ju ändå inget värt?
Det enda rätta är att öppna paketet, men jag kan inte tvinga dig.
Låter du det stå för att det ser fint ut, kommer du inte att få del av paketets innehåll, du blir som en av dem som vill ha ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft.
"Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem! " 2Tim 3:1-5

Kastar du bort det, hoppas jag att du vid något senare tillfälle hittar det igen och öppnar det, annars går du miste om frälsningen, räddningen och befrielsen. Det står i bibeln att den som inte tror redan är dömd.
"Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn." Joh. 3:18

Vart vill jag komma med dessa tankar, jo valet är ditt, jag vill idag ge dig möjligheten att öppna denna present, och att överlåta dig till Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), det är att öppna paketet och att ta det första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...