lördag 27 november 2010

Upp och inte ner!

Gud vill lyfta dig, inte trycka ner dig!
Psaltaren 147
"Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud.
Sådan lovsång är ljuvlig och skön.
" v.1

Hela vår varelse mår bra av att tacka och upphöja vår Skapare och Gud, genom tacksamhet och lovsång till Gud bryts de murar ner som hindrar oss från att ta emot av Guds underbara gåvor.
"HERREN bygger upp Jerusalem, han samlar dem som drivits bort från Israel." v.2

Jerusalem är Guds stad, men det är också en bild på Kristi kropp på jorden, de som tror på Jesus, du och jag. Gud vill bygga upp det som Han älskar, och söka upp och föra tillbaka det som har jagats bort eller förvirrat sig bort. Du som har ett förkrossat hjärta.
"Han helar dem som har förkrossade hjärtan, deras sår förbinder han." v.3

Gud vänder inte bort sin blick, Han vänder dig inte ryggen, Han söker efter ett tillfälle att börja läka dig. Ett sår tar tid att läka, men med rätt vård kan läkningsprocessen påskyndas. Ett förkrossat hjärta vill Han ge rätt vård, tacka Jesus för att Han älskar dig, för att Han vill och kommer att hela dig.
"Han bestämmer stjärnornas mängd, Han nämner dem alla vid namn." v.4

Har du någon gång legat och tittat upp på en stjärnklar himmel? Har du försökt räkna stjärnorna? Gud inte bara vet hur många de är, Han har också namn på varenda en av dem. Hur mycket mer känner Han inte dig? Han vet till och med hur många hårstrån du har. Hur mycket mer bryr Han sig inte om dig?
"Säljs inte fem sparvar för två öre? Och inte en enda av dem är bortglömd hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar." Luk. 12:6-7

"Stor är vår Herre och väldig i kraft, hans förstånd har ingen gräns." v.5

Guds förstånd har ingen gräns, Han vet precis vad vi behöver. Du behöver inte oroa dig, kasta dina bekymmer på Jesus, Han vill bära dig! Du kan lita på Gud, våga att lägga ditt liv i hans händer.
"HERREN uppehåller de ödmjuka, men de ogudaktiga slår han till jorden. v.6

Vad innebär det att vara ödmjuk? Varför vill Gud hjälpa de som är ödmjuka? Att vara ödmjuk är bland annat att inse att man inte alltid har rätt och inte heller alltid vet bäst. Gud vet bättre än oss, om vi överlåter oss åt hans vilja, kan Han hjälpa oss. Om vi inte gör det, tillhör vi de ogudaktiga som inte vill ha hjälp av Gud, då faller vi och kommer inte att få del av det som tillhör Gud, ingen himmel, ingen glädje, inget liv, ingen läkedom, ingenting. Tomhet, livlöshet, törst, meningslöshet, omöjlighet, förvirring, Gudlöshet, ett helvete det blir den ogudaktiges lott.
Gud har inte förberett ett helvete åt dig, Han har förberett en himmel åt dig, Jesus själv säger;
"Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är." Joh.14:1-3

Helvetet är förberett för djävulen, satan, lögnens fader, åklagaren, lucifer, belsebub, ormen, många är hans namn, och hans demoner, Gud vill inte att du skall hamna där, det är inte hans plan för dig!
Jag vill idag ge dig möjligheten att överlåta dig till Gud och ta första steget mot en levande relation med Honom. Klicka på denna länk och läs "frälsningsbönen" med ditt hjärta (mena det du säger), så tar du första steget mot Gud, Jesus älskar dig!
Gud välsigne er! / Johan

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag är glad att jag hittade hit!

Sanningen skall göra dig fri! sa...

Roligt att höra, du är så välkommen!
Gud välsigne dig! / Johan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...