torsdag 16 juni 2011

Dag 4: Lyd hans befallningar och gör det som behagar Honom

Översatt från Cfan:s website
Lyd hans befallningar och gör det som behagar Honom

Torsdag, 16 Juni 2011

...och vad vi än ber om, det får vi av Honom, ty vi håller hans bud och gör det som gläder Honom. 1 John 3:22

Ytterst sett, kan endast den eviga Guden ge evighet. Jesus är måttet på oändlig storhet. Vilken gåva Jesus är! Även Gud var stolt över Honom när Han sa, " Denne är min Son, den Älskade. I Honom har jag min glädje." (Matt. 3:17). Jesus är gåvan som är värdig den Allsmäktige Gudens suveräna makt och majestät, och som är värdig vår tillbedjan.

Reinhard Bonnke

Orginaltext hittar du här...

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...