tisdag 21 juni 2011

Dag 8: Ropa till Honom och upptäck att Han hör

Översatt från Cfan:s website
Ropa till Honom och upptäck att Han hör

Onsdag, 22 Juni 2011

I min nöd åkallade jag Herren, till min Gud ropade jag. Från sitt tempel hörde Han min röst, mitt rop till Honom nådde hans öron. Ps. 18:7

Evangeliet hotar inte syndare. Det är glada nyheter, in vansinniga nyheter. Ändå talade Jesus mer om helvetet än om himlen - men inte som ett hot utan som en varning. Om vi såg ett barn som var på väg att köras över av en bil som snabbt närmade sig, skulle vår naturliga reaktion vara att snabbt rycka undan det från faran. Handlingen kan verka hård, men den är full av sann nåd. Det är det som Jesus gör!

Reinhard Bonnke

Orginaltext hittar du här...

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...