torsdag 23 juni 2011

Dag 9: Be till Fadern och ta tacksamt emot

Översatt från Cfan:s website
Be till Fadern och ta tacksamt emot

Torsdag, 23 Juni 2011

Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall Han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall bli fullkomlig. Joh 16:23-24

Evangeliet är alltid en överraskning. Det kommer alltid till människor på ett sätt som de inte kan planera att försvara sig på. De kan vara förberedda på en argumentation eller diskussion, men evangelium varken argumenterar eller diskuterar. De är förberedda på känslor, men evangelium är inte en känslor. Det kommer tillsammans med evighetens smältvatten, som sköljer över deras själ. Låt oss fortsätta att predika det.

Reinhard Bonnke

Orginaltext hittar du här...

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...