onsdag 24 mars 2010

Guds namn #3

Jehova Shammah = Här är Jag är den Jag är (Här är HERREN), Alltid närvarande.
Vad talar Guds namn om för dig idag, det talar om sanningen att Han (Gud) alltid är närvarande. Han har lovat i sitt ord (bibeln) att Han aldrig skall lämna oss, "Jag är med er alla dagar till tidens slut", men det som hans namn säger oss här, är mer än det löftet.
Gud lovar oss i sitt namn att Han alltid är närvarande, Han finns där alltid, oavsett om du tror på Honom eller inte. Han finns där, bibeln talar om en stor sanning när den säger, "Närma er Gud, så skall Han närma sig er".
Gud behöver aldrig flytta på sig, Han står alltid utanför vår dörr, det är vi som stänger Honom ute. Det är vi som vänder Honom ryggen. Vänder vi oss emot Honom och öppnar vårt hjärtas dörr för Honom, så vill Han ha gemenskap med oss. Det är hans största längtan.
Han är alltid där, frågan är;
Vill vi se Honom?
Vill vi tala med Honom?
Vill vi lyssna på Honom?
Gud finns där för dig, det lovar Han, det säger hans namn att Han är!
Bibeln säger;
"...och för all framtid skall dess namn vara: Här är HERREN."Hes.48:35
"Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." Matt.28:19
"Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna." Jak.4:8
"Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig." Upp.3:20
Vänd dig mot Gud och öppna ditt hjärtas dörr, Han vill möta dig. Han är här, länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att vända dig mot Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...