onsdag 3 mars 2010

Jag ber för dig!

Livet är ibland hårt och för vissa människor ter det sig ännu hårdare. Vad som är viktigt att komma ihåg är att det är inte Gud som lägger det hårda och tunga på oss, Han vill bära våra bördor.
Hur kan du vara säker på det?
Jo, det var det som hände när Jesus dog på korset. Han tog våra synder, bördor och sjukdomar på sig.
Bibeln säger:
"Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade." Jes.53:5
"Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare." 1Petr.1:24-25
Jag vill gärna be för dig på dessa områden:
Depression och ångest, Beroende och missbruk, Sjukdom. När du läser följande bön så ber jag för dig, sätt din tro till Jesus, det är Han som kan ge dig vad du behöver inte jag.
"Jesus tack för din seger på korset, tack för att din död ger oss liv, tack för att du ger oss frid. Jesus tack för att ditt blod renar och upprättar, läker och befriar.
Depression och ångest kommer inte från Gud, så i Jesu namn gå! Jag sätter dig fri från depression och ångest i Jesu namn.
Jesus kom med din frid.

Beroende och missbruk kommer inte från Gud, så i Jesu namn gå! Jag sätter dig fri från ditt beroende och ditt missbruk i Jesu namn.
Jesus kom med din frihet.

Sjukdom kommer inte från Gud, så i Jesu namn gå! Jag befriar dig från din sjukdom i Jesu namn.
Jesus kom med ditt liv.

Amen"
Har du ännu inte tagit emot Jesus som din frälsare, din befriare, din räddare, så leder länken här till "Frälsningsbön". Läs den med ditt hjärta och börja din vandring tillsammans med Jesus, Han älskar dig!
Tänk på att frälsning är ingen engångsgrej, det är något pågående, något vi måste arbeta på och med, det kräver att vi omvänder oss och ber om förlåtelse hela tiden, så när du söker Gud kommer Han att visa dig saker du behöver förändra och ta itu med. Han vill befria oss, men även vi måste jobba åt samma håll. Om vinden blåser åt det håll vi bör gå åt, så hjälper det inte om vi går mot vinden. Om du behöver behandling för ditt missbruk eller din sjukdom, måste du se till att få det. Första steget till förändring är alltid att man erkänner sina problem och bekänner sina synder. Tacka Gud och ge Honom ära, Han är värd det!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...