lördag 27 mars 2010

Psaltaren 1

"Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt.
Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.
Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort. Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.
Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.
" Ps.1
Gör som träden vid vattenbäcken, sträck dig mot Gud, Han vill göra dina rötter starka och djupgående, Han vill ge dig ett stadigt fäste i tillvaron. Han ger dig hopp och tro på framtiden, Han välsignar dig och låter sitt ansikte lysa över dig, Han ger dig frid. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att sträcka dig mot Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig, Han är sanningen!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...