måndag 22 mars 2010

Guds namn #1

Det är av stor vikt att vi förstår vem Gud är, hans namn beskriver vem Han är. Förstår vi vem Gud är så kan vår relation med Honom bli bättre och starkare, vi kommer också att förstå vad Han vill göra och vem Han vill vara för oss!
Gud säger:
"Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn." Upp.3:8
"Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn." Ps.91:14
Sök Gud, Han vill uppenbara sig för dig, känner du inte Gud så leder länken här till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...