torsdag 18 mars 2010

Livets väg

Var inte rädd, Gud vill hjälpa dig, bibeln (Guds ord) säger;
"Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas." Matt. 7:7-8
Gud säger;
"Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag." 2Kor.6:2
Jesus älskar dig och idag är räddningens/frälsningens dag, du har möjlighet att förändra ditt liv idag. Klicka på denna länk, den leder till "Frälsningsbön", läs den med ditt hjärta, den leder dig in på livets väg.
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...