måndag 29 mars 2010

Psaltaren 2

"Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde: "Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen." Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem. Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem: "Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg."
Jag vill kungöra HERRENS beslut. Han sade till mig: "Du är min son, jag har i dag fött dig. Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom. Du skall krossa dem med järnspira, slå sönder dem som lerkrukor." Handla nu vist, ni kungar, låt varna er, ni domare på jorden! Tjäna HERREN med fruktan och gläd er med bävan!
Ge Sonen hyllningskyss, så att han ej blir vred och ni går under på er väg, ty snart kan hans vrede upptändas.
Saliga är alla som flyr till honom.
" Ps.2
Bibeln uppmanar oss fly bort från synden, vart ska vi fly?
Det finns bara en plats att fly till. Det är till Honom som bar vår synd.
"Ge Sonen hyllningskyss" - Underordna dig Gud, böj dig för Honom, gör Honom till Herre i ditt liv. Det är enda sättet att få djävulen att fly bort från dig.
"Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er." Jak.4:7
Vill idag uppmana dig att böja dig för Jesus, att böja dig för Gud, gör Honom till Herre över ditt liv. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att sträcka dig mot Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig, Han är din räddning!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...