tisdag 30 mars 2010

Guds namn #7

Jehova Shalom - Jag är den Jag är din frid.
Vad säger Guds namn dig idag, det talar om sanningen att där Gud är där är frid. Gud vill ge dig frid för Han är frid. Den friden är inget som du kan få av någon annan, endast av Gud. Han säger till dig att du inte skall vara rädd, att inte oroa dig.
Var istället glad över vad Jesus har gjort för dig, då kommer Guds frid att bevara ditt hjärta och dina tankar. I Guds närvaro, i Guds frid försvinner rädslan, då försvinner oron.
Jag uppmanar dig idag att söka Gud, Han vill ge dig frid!
"När Gideon såg att det var HERRENS ängel, sade Gideon: "Ve mig, Herre HERRE, jag har sett HERRENS ängel ansikte mot ansikte!" Men HERREN sade till honom: "Frid vare med dig! Frukta inte, du skall inte dö." Då byggde Gideon ett altare där åt HERREN och kallade det HERREN är frid." Dom.6:22-24
Jesus säger:
"Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa." Joh.14:27
"Men Jesus sade till kvinnan: "Din tro har frälst dig. Gå i frid."" Luk.7:50
"Jesus sade till henne: "Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid."" Luk.8:48
"HERREN välsigne dig och bevare dig.
HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig.
HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid.
" 4Mos.6:24-26
"Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig." Joh.14:1
"Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära.
Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse.
Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.
" Fil.4:4-7
Vänd dig till Gud och öppna ditt hjärtas dörr, Han vill möta dig. Han är din frid, Han vill ge dig ro och vila. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att vända dig till Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...