fredag 5 mars 2010

Sök, be och bulta!

Mannen satt i sin soffa och undrade, han tänkte på skatten, den stora och dyrbara. Den som alla vill åt. Den som ger dig allt du kan önska. Han satt där i soffan och tänkte och tänkte och tänkte. Men han hittade ingen skatt, det fick honom att börja fundera, var det helt meningslöst att sitta här och tänka. Då slog det honom, han satt ju bara där, han hade ju aldrig sökt, han hade ju aldrig frågat efter, han hade ju aldrig ens försökt att komma in genom dörren som skulle leda till skatten.
Så kan det vara för oss, vi tror att vi söker och frågar efter, men i själva verket har vi aldrig börjat vårt sökande.
Bibeln säger;
"Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller en orm, när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom." Matt.7:7-11
Sök Gud, Han vill låta sig finnas av dig. Sök Honom av hela ditt hjärta. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta då söker du på rätt ställe. Jesus älskar dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...