söndag 28 mars 2010

Guds namn #6

Jehova Rohi - Jag är den Jag är din herde.
Vad talar Guds namn om för dig idag, det ger dig ro, frid, ledning och beskydd. En herdes uppgift är att ta hand om sina får, Han ser till att de mår bra, att de inte blir sjuka och svaga, att de får mat i rätt tid, att de får vila och vatten, att inte varg, lejon, björn eller andra rovdjur kommer åt att skada dem, Han ser till så att de inte går vilse.
När vi tagit emot Jesus i vårt hjärta blir vi får i Guds hjord. Han vill vara din herde, Han vill ta hand om dig.
Guds namn innebär ett löfte, Han är den sanne herden, Han för dig inte vilse, om du förtröstar på Honom mer än på människor.
Jag vill idag uppmana dig att söka Gud som din herde, din beskyddare och din ledsagare, det vill Han vara.
Bibeln säger;
""HERREN är min herde, mig skall intet fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.
Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen."

Jesus säger;
"Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren.
Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här fållan. Dem måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så skall det bli en hjord och en herde.
" Joh.10:11-16
"Ja, Herren, HERREN... Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram." Jes.40:10-11
Vänd dig till Gud och öppna ditt hjärtas dörr, Han vill möta dig. Han är din herde, Han vill leda dig och beskydda dig. Länken här leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta, den hjälper dig att vända dig till Gud och att öppna ditt hjärtas dörr. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...