tisdag 23 mars 2010

Guds namn #2

Jehova, Javhe, JHWH är det namn som Gud uppenbarar sig med för Mose i den brinnande busken, 2Mos.3:13-14. Jehova betyder;
"Jag är den Jag är",
i Guds namn säger alltså Gud att Han verkligen är den Han är, Han förändras inte, det finns inga skiftningar i Gud. Jesus Kristus är densamme. Gud kan inte ljuga. Allt detta säger med samstämmighet att vi kan lita på Gud och hans ord.
Han är den Han säger att Han är.
Bibeln säger;
"Då sade Mose till Gud: "När jag kommer till Israels barn och säger till dem: Era fäders Gud har sänt mig till er, och de frågar mig: Vad är hans namn? vad skall jag då svara dem?" Gud sade till Mose: "Jag är den Jag Är." Och han sade vidare: "Så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er."" 2Mos.3:13-14
"Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja födde han oss på nytt genom sanningens ord, för att vi skulle vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder." Jak.1:17-19
"Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet." Hebr.13:8
"Ja, evigt liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat från evighet." Titus 1:2
Sök Gud, Han vill uppenbara sig för dig, känner du inte Gud så leder länken här till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta. Jesus älskar dig och vill uppenbara sig för dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...