lördag 20 mars 2010

Mätta oss

Jesus, jag kommer inför Dig, jag ber att Din kärlek och Din nåd, skall drabba oss. Hur länge skall vi vänta? Hur länge skall vi söka? Du är den Ende som har styrkan! Den Ende som har livet!
Det är Du som tar och det är Du som ger!
Öppna våra ögon så att vi ser Dig, öppna våra hjärtan så att vi förstår Dig! Öppna våra öron så att vi hör Dig!
Bibeln säger;
"Lär oss inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan. Vänd åter, HERRE! Hur länge dröjer du? Förbarma dig över dina tjänare! Mätta oss med din nåd när morgonen gryr, så att vi får jubla och vara glada i alla våra dagar.
Gläd oss lika många dagar som du har plågat oss, lika många år som vi har sett olycka. Låt dina gärningar uppenbaras för dina tjänare och din härlighet över deras barn. Må Herrens, vår Guds, ljuvlighet vara över oss. Ge framgång åt våra händers verk, ja, åt våra händers verk må du ge framgång.
" Ps. 90:12-17
Känner du inte Gud, har du inte tagit emot Jesus i ditt hjärta. Klicka på denna länk, den leder till "Frälsningsbön", läs den med ditt hjärta, Gud vill starta ett gott verk i dig och Han vill göra det färdigt. Jesus älskar dig, Han ger dig ro och vill välsigna dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...