tisdag 26 januari 2010

Jesus - Din frid

Jesus står utanför vår tid, för Han fanns innan någon tid var, hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Idag tar Han inte del av vår tid på det sätt som du och jag gör, Han stressar inte, Han känner ingen press av tiden, men Han känner med oss och för oss. Jesus vill ge dig frid, Han vill vara din frid. Han vill låta din blick fästas på Honom, istället för på dina omständigheter. Gud har makt över tiden, i bibelordet som följer kan vi läsa en profetia som förutsäger Jesu födelse och vart Han skulle födas, och detta flera hundra år innan Han föds. Det Gud har sagt skall ske, det kommer att ske, när det är rätt tid. Därför kan du och jag luta oss emot Jesus, utgjuta vårt hjärta i bön och lägga allt, ja hela vårt liv i hans händer, Han vill ge oss av sin FRID. Jesus älskar dig.
"Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel.
Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför skall han överge dem fram till den tid då hon som skall föda har fött.
Då skall resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Han skall träda fram och vara en herde i HERRENS kraft,
i HERRENS, sin Guds, namns höghet. Och de skall ha ro, ty han skall då vara stor intill jordens ändar. Och han skall vara vår frid."
Mika 5:2-5
Länken här den leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta så vill Guds frid fylla dig!
Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...