torsdag 28 januari 2010

Kom hem

Innan jag hade lärt känna Jesus var Han långt borta, tyckte jag, jag plågades av ångest och oro, mitt liv var fel. Jag var fylld med synd. Bibeln säger att synd är att inte tro på Jesus:
"Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig, om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, om dom, ty denna världens furste är dömd." Joh.16:8-11
Sanningen är att Gud inte är långt borta från någon av oss, det är vi som gått långt bort från Honom. Bibeln ger oss lösningen på vårt problem:
"Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna." Jak.4:8
Jesus älskar dig och vill inget hellre än att du skall komma hem till Honom, få frid med Honom. När Jesus dog på korset så betalade Han priset för din synd, Han blev bron till Gud. Bibeln säger:
"Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig." Joh.14:6
Ta steget idag, börja din vandring till Gud, men för att komma dit måste du gå genom Jesus.
Länken här den leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta så har du tagit första steget mot Gud. Jesus älskar dig, Han är vägen till Gud!
Gud välsigne dig/ Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...