onsdag 27 januari 2010

Snöstorm - men densamma

Idag kom snöstormen, det som förut hade varit en väg, var nu inte lika tydlig. Man hade svårt att urskilja vad som var vad, var var vägen, var börjar diket, var finns åkern. Det som förut hade varit så självklart, var inte det längre, omständigheterna hade förändrats. Det vi tar för självklart är plötsligt inte lika självklart, ena stunden blåser det åt ett håll och i nästa blåser det åt ett annat, så är det i livet. Det som var medgång blir plötsligt motgång, det som var frihet blir plötsligt fångenskap, men sådan är inte Gud, nej sådan är inte Jesus. Jesus förändras inte, Han säger inte en sak den ena stunden, för att i nästa ändra sig. Det finns ingen förändring i Gud, det Han lovar, det håller Han, det kan vi lita på.
Bibeln säger: "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet." Hebr.13:8
Den säger även: "Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusens Fader, hos vilken ingen förändring sker och ingen växling mellan ljus och mörker." Jak.1:17
Den säger också: "Ja, evigt liv har Gud, som inte kan ljuga, utlovat från evighet." Titus 1:2
Våga lita på Jesus och våga lita på Gud, Han står fast vid sitt ord. Så känner jag Jesus, och så vill Han att även du skall känna Honom.
Länken här den leder till "Frälsningsbön", klicka på den och läs den med ditt hjärta så har du tagit första steget att börja lita på Honom. Jesus förändras inte, Han vill ge dig evigt liv!
Gud välsigne dig/ Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...