lördag 24 december 2011

Lucka 24

Nu öppnar vi lucka 24:

God Jul kära läsare, jag vill idag fokusera på herdarna som fick budskapet om att Jesus hade fötts.

Med budskap om en frälsare:

"I samma trakt uppehöll sig några herdar, som låg ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod en Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sade: "Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren*. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
"Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag."*
När änglarna hade farit upp till himlen, sade herdarna till varandra: "Låt oss nu gå till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss få veta." De skyndade i väg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett, alldeles som det hade blivit sagt till dem.
" Luk. 2:8-20

Herdarna fick se änglarna , de fick höra dem tala och sjunga, sedan försvann de. Vad hände sedan?
Jo, de trodde på det de hade hört och de handlade på det som de trodde på och på så sätt fann de Guds son, världens frälsare. De fann även att det som hade blivit sagt var sant.
Om du har följt med hela adventskalendern igenom, har Guds ord visat dig vad som skulle hända och vad som hände, nu är det upp till dig om du vill ta emot julens budskap, evangeliet om Jesus Kristus i ditt hjärta och tro på det som står skrivet.
För det är det som återstår för att du skall finna Guds son.
Har du inte gjort det läs gärna fler avsnitt av adventskalendern, länk finns längst ner på sidan, och samma sak gäller för dig.

Din del i sökandet:

"Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom." Luk. 1:57-66

Gud välsigne dig! & God Jul! / Johan

Vill du ha hjälp att lära känna Jesus, klicka här, då kommer du till frälsningsbön.

Läs fler inlägg i Adventskalendern...

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...