söndag 18 december 2011

Lucka 18

Nu öppnar vi lucka 18:

Gud säger:

"Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar." Malaki 4:2

Om Jesus:

"Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd." Hebr. 4:15

Något för dig:

"Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att Han är till och belönar dem som söker Honom" Hebr. 11:6

Vare sig om du hittar fler pusselbitar i sökandet efter Guds son i dessa verserna eller inte, följ med mig på resten av resan.
I morgon öppnar vi lucka 19.

Gud välsigne dig! / Johan

Vill du ha hjälp att lära känna Jesus, klicka här, då kommer du till frälsningsbön.

Läs fler inlägg i Adventskalendern...

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...