tisdag 20 december 2011

Lucka 20

Nu öppnar vi lucka 20:

Abels blod:

"...Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk. Och HERREN sade till Kain: "Varför är du vred och varför är din blick så mörk? Är det inte så att om du gör det som är gott, ser du frimodigt upp, men om du inte gör det som är gott, då lurar synden vid dörren. Den har begär till dig, men du skall råda över den."
Kain talade med sin bror Abel,* och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. Och HERREN sade till Kain: "Var är din bror Abel?" Han svarade: "Jag vet inte. Skall jag hålla reda på min bror?" Då sade han: "Vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar till mig från marken!...
" 1 Mos. 4:5-10

Jesu blod:

"...Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod.
Se till att ni inte avvisar honom som talar...
" Hebr. 12:22-25

Vare sig om du hittar fler pusselbitar i sökandet efter Guds son i dessa verserna eller inte, följ med mig på resten av resan.
I morgon öppnar vi lucka 21.

Gud välsigne dig! / Johan

Vill du ha hjälp att lära känna Jesus, klicka här, då kommer du till frälsningsbön.

Läs fler inlägg i Adventskalendern...

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...