onsdag 2 november 2011

Johannes evangelium 2:13-25

Det gamla och det nya templet
"13 Judarnas påsk närmade sig, och Jesus gick upp till Jerusalem. 14 I templet* fann han dem som sålde oxar, får och duvor, och sådana som satt där och växlade pengar. 15 Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut penningväxlarnas mynt och välte omkull deras bord, 16 och till dem som sålde duvor sade han: "Ta bort det här! Gör inte min Faders hus till en saluhall!" 17 Hans lärjungar kom då ihåg att det stod skrivet: Iver för ditt hus skall förtära mig.*

18 Judarna frågade honom: "Vad för tecken kan du visa oss, eftersom du gör så här?" 19 Jesus svarade: "Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar." 20 Judarna sade: "I fyrtiosex år har man byggt på detta tempel, och du skall resa upp det på tre dagar!" 21 Men det tempel han talade om var hans kropp. 22 När han hade uppstått från de döda, kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på Skriften och ordet som Jesus hade sagt.

23 Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden, kom många till tro på hans namn när de såg de tecken han gjorde. 24 Men själv anförtrodde han sig inte åt dem, eftersom han kände alla. 25 Han behövde inte höra någon vittna om människan, ty av sig själv visste han vad som var i människan."
"

Har du något att säga om detta stycke ur bibeln, eller har du någon fråga, kommentera inlägget.

Texten är tagen direkt ifrån Folkbibeln.net

Vill du ha hjälp att lära känna Jesus, klicka här, då kommer du till frälsningsbön.

Gud välsigne dig! / Johan

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...