lördag 19 november 2011

Johannes evangelium 10:22-42

Jesu enhet med Fadern
"22 Nu inföll tempelinvigningens högtid* i Jerusalem. Det var vinter, 23 och Jesus gick omkring i Salomos pelarhall i templet. 24 Då samlades judarna omkring honom och frågade: "Hur länge vill du hålla oss i ovisshet? Om du är Messias, så säg det öppet till oss!" 25 Jesus svarade: "Jag har sagt er det, och ni tror det inte. Gärningarna som jag gör i min Faders namn vittnar om mig. 26 Men ni tror inte, därför att ni inte hör till mina får. 27 Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. 28 Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. 29 Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. 30 Jag och Fadern är ett."

31 Än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. 32 Jesus sade till dem: "Många goda gärningar från Fadern har jag låtit er se. För vilken av dem vill ni stena mig?" 33 Judarna svarade: "Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa." 34 Jesus svarade dem: "Står det inte skrivet i er lag:*Jag har sagt att ni är gudar? 35 Om han nu kallar dem som fick Guds ord för gudar - och Skriften kan inte göras om intet - 36 hur kan ni då säga till honom, som Fadern har helgat och sänt till världen: Du hädar, därför att jag sade: Jag är Guds Son. 37 Om jag inte gör min Faders gärningar, så tro mig inte. 38 Men om jag gör dem, så tro på gärningarna, om ni inte kan tro på mig. Då skall ni inse och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern." 39 De försökte gripa honom igen, men han drog sig undan och gick bort från dem.

40 Sedan begav han sig återigen till det ställe på andra sidan Jordan, där Johannes tidigare hade varit när han döpte. Där stannade han. 41 Många kom till honom, och de sade: "Johannes gjorde visserligen inte något tecken, men allt vad han sade om Jesus var sant." 42 Och många kom där till tro på honom.
"

Har du något att säga om detta stycke ur bibeln, eller har du någon fråga, kommentera inlägget.

Texten är tagen direkt ifrån Folkbibeln.net

Vill du ha hjälp att lära känna Jesus, klicka här, då kommer du till frälsningsbön.

Gud välsigne dig! / Johan

2 kommentarer:

Roger Pettersson sa...

Innebörd för de kristna. Jesus besökte templet i förbindelse med invigningshögtiden den sista vintern under sin jordiska tjänst, år 32 v.t. I skildringen heter det: ”Vid den tiden pågick invigningshögtiden i Jerusalem. Det var vinter, och Jesus vandrade omkring i templet, i Salomos pelarhall.” (Joh 10:22, 23) Kislev, som är den nionde månaden, motsvarar november/december. Det var naturligtvis allmänt känt bland judarna att denna högtid inföll under vintern. När det här nämns att ”det var vinter”, måste det därför syfta på vädret snarare än på årstiden som en orsak till att Jesus valde en skyddad plats där han kunde undervisa, nämligen ”i Salomos pelarhall”. Denna pelarhall låg längs östra sidan av den yttre förgården, där det brukade vara många människor. (Apg 3:11; 5:12)

Sanningen skall göra dig fri! sa...

Hej Roger!
Välkommen till bloggen.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...